Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

 

            Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że:

1. w dniu 15 czerwca 2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przeprowadzono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ul. Słowackiego, oznaczonych w ewidencji jako działki: nr 1393/3 o pow. 823 m2, nr 1393/4 o pow. 740 m2, nr 1393/5 o pow. 777 m2, nr 1393/6 o pow. 777 m2, nr 1393/7 o pow. 740 m2, nr 1393/8 o pow. 821 m2, ujawnionych w księdze wieczystej LD1R/00010850/4 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

2. Cena wywoławcza stanowiła kwotę: działka nr ewid. 1393/3 122 000 zł brutto, działka  nr ewid. 1393/4110 000 zł brutto, działka nr ewid. 1393/5 115 000 zł brutto, działka nr ewid. 1393/6115 000 zł brutto, działka nr ewid. 1393/7110 000 zł brutto, działka nr ewid. 1393/8122 000 zł brutto.

3. Nie wpłynęła żadna wpłata wadium, jak też nie zgłosiła się żadna osoba fizyczna lub prawna do udziału w przetargu na sprzedaż działek o numerach ewid. 1393/4, 1393/6, 1393/7 oraz 1393/8. W związku z powyższym, przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu na sprzedaż działek o numerach ewid. 1393/3 oraz 1393/5: 1 tj. wszyscy oferenci, którzy w wyznaczonym terminie wpłacili wadium uprawniające do udziału w przetargu.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

5. Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1393/3 wynosiła 122 000 zł brutto, a w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano kwotę 123 220 zł brutto. Nabywcą nieruchomości zostali Beata i Robert małż. Kotynia.

6. Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1393/5 wynosiła 115 000 zł brutto. Uczestnik postępowania nie zaoferowała żadnego postąpienia i nie zgłosiła chęci nabycia nieruchomości. W związku z powyższym, przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym – brak postąpienia.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 23 czerwca 2016 r. 

  • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2016-06-23 09:41
  • zmodyfikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2016-06-23 09:22
  • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2016-06-23 09:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5782
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-12-06 13:13

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155050
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-07 15:48

Stopka strony