Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały Nr XVII/119/16 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XVI/110/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

Zmiana planu dotyczyć będzie wyłącznie wykluczenia usług gastronomii i handlu na terenie o symbolu 4.395.U, określonym uchwałą Nr XL/310/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności, Solidarności (rejon cmentarza), Solidarności i Zwolińskiego, Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej (rejon rz. Rawki), Reymonta i Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej, Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2014 r. poz. 4653 i 4654).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka na adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego Nr 5, w terminie do dnia 22 lipca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W związku z wydaniem niniejszego ogłoszenia uchyla się ogłoszenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

  • opublikował: Katarzyna Supeł WGT
    data publikacji: 2016-06-16 08:42
  • zmodyfikował: Katarzyna Supeł WGT
    ostatnia modyfikacja: 2016-06-16 08:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3008
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-09-29 08:32

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5029833
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 14:32

Stopka strony