Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały Nr XXII/163/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

Granice obszarów objętych zmianą miejscowego planu, obejmujące wyłącznie pasy drogowe (fragmenty pasów drogowych) ulic: Wyszyńskiego, Adama Mickiewicza, Krakowskiej, Reymonta, Miłej i Warszawskiej, określone są na załączniku graficznym do w/w uchwały, okazanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Zmiana planu dotyczyć będzie zmiany klas funkcjonalno-technicznych ulic dojazdowych i lokalnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego, na piśmie do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, na adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. M. Józefa Piłsudskiego Nr 5, w terminie do dnia 23 stycznia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 15 grudnia 2016 r.

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2126
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-04-13 08:26

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5040545
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-26 13:19

Stopka strony