Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXIV/179/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXIV/180/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 - 2020.

Uchwała Nr XXIV/181/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

Uchwała Nr XXIV/182/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rawa Mazowiecka”.

Uchwała Nr XXIV/183/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. W Rawie Mazowieckiej na lata 2017 - 2021.

Uchwała Nr XXIV/184/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Rawskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej.

Uchwała Nr XXIV/185/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Mszczonowskiej.

Uchwała Nr XXV/186/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

    • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
      data publikacji: 2017-02-08 09:48
    • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
      ostatnia modyfikacja: 2017-02-08 09:49

Uchwała Nr XXV/187/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XXV/188/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa z Parafią Ewangelicko - Augsburską w Rawie Mazowieckiej.

Uchwała Nr XXVI/189/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXVI/190/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków.

Uchwała Nr XXVI/191/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

Uchwała Nr XXVII/192/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Solidarności.

Uchwała Nr XXVII/193/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/39/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej oraz Krakowskiej.

Uchwała Nr XXVII/194/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XXVII/195/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XXVII/196/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXVII/197/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

Uchwała Nr XXVII/198/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVII/199/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017-2020.

Uchwała Nr XXVII/200/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej " Nadzieja i Praca ".

Uchwała Nr XXVII/201/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVII/202/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/153/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXVII/203/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/204/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XXVII/205/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Rawskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej.

Uchwała Nr XXVII/206/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r.zmieniająca uchwałę Nr XXIII/169/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia " Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 - 2021 ".

Uchwała Nr XXVII/207/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2025
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-04-04 13:10

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5465873
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 12:14

Stopka strony