Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały Nr XXXIV/239/17 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7.

Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku graficznym do w/w uchwały, okazanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i pokrywają się z zewnętrznymi granicami obrębu ewidencyjnego Nr 7 miasta Rawa Mazowiecka.

Celem sporządzenia miejscowego planu będzie opracowanie nowego jednolitego planu dla całego obrębu ewidencyjnego Nr 7 miasta Rawa Mazowiecka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, na piśmie do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, na adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. M. Józefa Piłsudskiego Nr 5, w terminie do dnia 16 października 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 14 września 2017 r.

  • opublikował: Katarzyna Supeł WGT
    data publikacji: 2017-09-14 10:06
  • zmodyfikował: Katarzyna Supeł WGT
    ostatnia modyfikacja: 2018-07-19 11:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2477
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-18 20:11

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5535350
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 15:04

Stopka strony