Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XL/290/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2018 - 2022.

Uchwała Nr XL/289/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2018 r.

Uchwała Nr XL/288/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2018 r.

Uchwała Nr XL/287/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

Uchwała Nr XL/286/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XL/285/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok.

Uchwała Nr XL/284/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków.

Uchwała Nr XL/283/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.

Uchwała Nr XL/282/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

Uchwała Nr XL/281/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Miasta Rawa Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XL/280/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XL/279/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XXXIX/278/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 2017

Uchwała Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2018 - 2022

Uchwała Nr XXXIX/276/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, działających na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała Nr XXXIX/275/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przestąpienia do procedury zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Uchwała Nr XXXIX/274/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

Uchwała Nr XXXIX/273/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 i prognozy długu.

Uchwała Nr XXXIX/272/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

    • opublikował: Natalia Muszel
      data publikacji: 2018-02-13 13:58
    • zmodyfikował: Natalia Muszel
      ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 11:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1327
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-30 13:10

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5464891
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 12:14

Stopka strony