Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XLV/321/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.

Uchwała Nr XLV/320/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr XLV/319/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XLV/318/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XLV/317/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/316/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018–2021.

Uchwała Nr XLIV/315/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 779
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-12 10:18

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5464384
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-20 12:07

Stopka strony