Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Pieszy bezpieczny na drodze" w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020" i przyjęcia regulaminu konkursu.

Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2019", powołania komisji konkursowej oraz warunków tego konkursu.

Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka Szkolna".

Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. "Szkoła twórczych umysłów" - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej realizowanego przez Miasto Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok

Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających na wyposażeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej.

Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień

Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Rawskiej  w Rawie Mazowieckiej oraz określenia regulaminu tego konkursu.

Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zaciągnięcia kredytu

Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, tabletów i modemów internetowych przez pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka oraz radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 63a/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie powołania składu osobowego Rady ds. Rodziny przy Burmistrzu Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 maja 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady ds. Rodziny przy Burmistrzu Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i zasad korzystania z Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok

Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok

Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok

Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Rawianie w sieci" - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie cennika ogłoszeń umieszczanych na słupach ogłoszeniowych stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Rady ds. Rodziny przy Burmistrzu Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 39A/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. "Rawianie w sieci" - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. "Szkoła twórczych umysłów" - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej realizowanego przez Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie rozwiązania Rady ds. Rodziny przy Burmistrzu Miasta Rawa Mazowiecka i uchylenia zarządzenia powołującego tę radę do życia.

Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Rewitalizacji i ustalenie regulaminu jego pracy.

Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. rozwiązywanie problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok do odliczenia podatku VAT za 2019 rok, a także określenie prewspółczynnika VAT na rok 2019 dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej.

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 lutego 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 lutego 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkalnego zasobu Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora szkoły w związku z jego nieobecnością

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu.

Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania.

Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego zawodnikom osiągającym wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawie Mazowieckiej

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 616
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-18 11:17

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4661053
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-18 11:59

Stopka strony