Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oszacowania

Treść strony

Zapytanie o cenowe oszacowanie skierowane do potencjalnych Wykonawców

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
pn.: Wdrożenie aplikacji do Elektronicznego zarządzania dokumentami i e-usług dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na potrzeby projektu „rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”

Zapytanie o cenowe oszacowanie skierowane do potencjalnych Wykonawców

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia dostawę i montaż sprzętu informatycznego oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pod nazwą „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka Jakość Edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie Ogólne w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18

Szczegółowy zakres przedmiotu planowanego zamówienia określony jest w Załącznikach nr 1 i nr 1a do niniejszego zapytania - Opis przedmiotu zamówienia

Rozeznanie rynku- szacowanie wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu pt. „Rawianie w sieci” – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego.

Zapytanie o cenowe oszacowanie skierowane do potencjalnych Wykonawców

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
pn.: Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na potrzeby projektu „rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1964
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-22 17:07

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5471670
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 13:49

Stopka strony