Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VII/57/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie przekazania środków finansowych Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Uchwała Nr VII/55/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.

Uchwała Nr VII/54/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr VII/53/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Powiatem Rawskim w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr VII/52/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/262/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr VII/50/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019 – 2021

Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody pomników przyrody

Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022

Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Uchwała Nr VI/45/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółdzielni socjalnej „Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej – Nadzieja i Praca”.

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Uchwała Nr VI/43/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr VI/42/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2019 r.

Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr VI/39/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-22 14:11

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4468726
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-25 19:43

Stopka strony