Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XI/93/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie nieuwzględnienia wniosku.

Uchwała Nr XI/92/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr XI/91/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XI/90/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Uchwała Nr XI/89/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022.

Uchwała Nr XI/88/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XI/87/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XI/86/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/76/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XI/85/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wyboru ławników

Uchwała Nr X/84/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

Uchwała Nr X/83/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr X/82/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr X/81/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Uchwała Nr X/80/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa mazowiecka na lata 2019-2022.

Uchwała Nr X/79/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr X/78/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Księże Domki

Uchwała Nr X/77/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7

Uchwała Nr IX/76/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr IX/74/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022

Uchwała Nr IX/72/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr IX/71/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Uchwała Nr IX/70/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr IX/69/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorząd

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 590
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-08 12:40

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5469144
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 13:49

Stopka strony