Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych

Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. św. Jana Pawła II w Rawie mazowieckiej oraz określenia regulaminu tego konkursu

Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie otwartego naboru członków komisji konkursowej konkursu pn. "Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej"

Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2020 - z grupy podwyższonego ryzyka (tj. osób powyżej 60 roku życia - urodzonych do dnia 31 grudnia 1960 r.)", powołania komisji konkursowej oraz warunków tego konkursu

Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022

Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie likwidacji mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia wysokości Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Rawa Mazowiecka na 2021 rok oraz ustalenia harmonogramu prac nad tym budżetem

Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

    • opublikował: Natalia Muszel
      data publikacji: 2020-07-03 11:19
    • zmodyfikował: Natalia Muszel
      ostatnia modyfikacja: 2020-08-20 11:24

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Bajkowy Zakątek" w Rawie Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony

Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości będących własnością Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego i wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego

Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rawa Mazowiecka oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i zasad korzystania z Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 maja 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030" zmienione Zarządzeniem nr 20/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 marca 2020 roku

Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia warunków rezerwacji stanowisk handlowych oraz szczegółowych zasad uiszczania opłat rezerwacyjnych na Targowisku Miejskim w Rawie Mazowieckiej przy ul. A. Mickiewicza 28

Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Rawa Mazowiecka i powołania komisji w celu ich oceny

Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w mieście Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie trybu udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2020

Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 marca 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030"

Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka.

Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030"

Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia planu dofinansowania w 2020 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasta Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasta Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu.

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 3 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego zawodnikom osiągającym wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 561
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-17 10:38

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5471782
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 13:49

Stopka strony