Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVII/138/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Uchwała Nr XVII/137/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023

Uchwała Nr XVI/136/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie nieuwzględnienia wniosku

Uchwała Nr XVI/135/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej oraz zadań Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka sprawującego nadzór nad jej działalnością

Uchwała Nr XVI/134/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

Uchwała Nr XVI/133/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2020 r.

Uchwała Nr XVI/132/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XVI/131/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia policji.

Uchwała Nr XVI/130/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Uchwała Nr XVI/129/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/128/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023

Uchwała Nr XVI/127/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 72

Uchwała Nr XVI/126/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 3

Uchwała Nr XVI/125/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego.

Uchwała Nr XV/124/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą "CUŚ DOBREGO", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XV/123/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego.

Uchwała Nr XV/122/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wyposażenia w majątek samorządowego zakładu budżetowego.

Uchwała Nr XV/121/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XV/120/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXVI/216/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego (za kolejką wąskotorową).

Uchwała Nr XV/119/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7.

Uchwała Nr XV/118/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

Uchwała Nr XV/117/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Uchwała Nr XV/116/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023 i prognozy długu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 420
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-27 10:13

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5465961
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 12:14

Stopka strony