Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i poz. 284)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

lokali użytkowych położonych w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony, pod działalność handlowo-usługową

 

Położenie i oznaczenie w księdze wieczystej nieruchomości w  której położony jest lokal użytkowy

Opis lokalu użytkowego

Pow. użytkowa lokalu

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr ewid. 269 o pow. 0,1524 ha, obręb 4, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, Księga wieczysta LD1R/00031032/7

lokal użytkowy położony jest na  parterze w budynku przy  Pl. M. J. Piłsudskiego 7 w Rawie Mazowieckiej, wejście do lokalu od Placu Piłsudskiego, lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną

85,90 m2

 1. kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 2.037,55 zł netto + obowiązująca stawka VAT, z zastrzeżeniem, że w okresie dostosowania lokalu do prowadzenia działalności, nie dłuższym niż 3 miesiące, Najemca zostanie zwolniony z opłat czynszu;
 2. czynsz miesięczny płatny do 20 dnia każdego miesiąca;
 3. czynsz aktualizowany raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS, 
 4. niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr ewid. 269 o pow. 0,1524 ha, obręb 4, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, Księga wieczysta LD1R/00031032/7l

lokal użytkowy położony jest na  parterze w budynku przy  Pl. M. J. Piłsudskiego 7 w Rawie Mazowieckiej, wejście do lokalu od Placu Piłsudskiego, lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną

14,17 m2

 1. kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego:  244,86 zł netto + obowiązująca stawka VAT, z zastrzeżeniem, że w okresie dostosowania lokalu do prowadzenia działalności, nie dłuższym niż 3 miesiące, Najemca zostanie zwolniony z opłat czynszu;
 2. czynsz miesięczny płatny do 20 dnia każdego miesiąca;
 3. czynsz aktualizowany raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS, 
 4. niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków

 

3.

 

Działka nr ewid. 71 o pow. 0,1530 ha, obręb 4, ul. Ks. Skorupki 1, Księga wieczysta LD1R/00002192/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal użytkowy położony jest na parterze w budynku przy ul. Ks. Skorupki 1 w Rawie Mazowieckiej, lokal wyposażony w instalację elektryczną

 

22,44 m2

 1. kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 397,86 zł netto + obowiązująca stawka VAT, z zastrzeżeniem, że w okresie dostosowania lokalu do prowadzenia działalności, nie dłuższym niż 3 miesiące, Najemca zostanie zwolniony z opłat czynszu;
 2. czynsz miesięczny płatny do 20 dnia każdego miesiąca;
 3. czynsz aktualizowany raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS, 
 4. niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków)

 

            Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 6 lipca 2020 r. do dnia  27 lipca 2020 r.

            Szczegółowych  informacji  w sprawie lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w pokoju nr 16 lub pod numerem telefonu (46) 814 34 57. Treść niniejszego wykazu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu – www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami.

 • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2020-07-06 09:06
 • zmodyfikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-06 09:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 506
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-28 15:16

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5535303
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 15:04

Stopka strony