Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXI/174/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała Nr XXI/173/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rawa Mazowiecka przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rawa Mazowiecka i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr XXI/172/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XXI/171/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała Nr XXI/170/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Uchwała Nr XXI/169/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023

Uchwała Nr XXI/168/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XXI/167/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2019 rok.

Uchwała Nr XXI/166/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 61
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-13 12:25

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5467511
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 13:49

Stopka strony