Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na wymianę słupów i dobudowę linii

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5 

   Tel.  (046) 814-37-31, 814-34-57 (sekretariat)

Fax. (046) 814-43-23

Email: um@rawamazowiecka.pl


     o g ł a s z a


Przetarg nieograniczony na wymianę słupów oświetlenia zewnętrznego i dobudowę linii kablowej Osiedla 9-go Maja i Osiedla Solidarności w Rawie Mazowieckiej

oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego kod 45316000-5

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej , Plac Piłsudskiego 4, pokój nr 17, lub za zaliczeniem pocztowym.

 

 Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 Termin realizacji zamówienia: 15.12.2005

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22

 

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 17) w dniu  17 października  2005r. o godz. 10 10 .
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na wymianę słupów oświetlenia zewnętrznego i dobudowa linii kablowej Osiedla 9-go Maja i Osiedla Solidarności w Rawie Mazowieckiej” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia  17 października 2005r. do godz. 10 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 4 I p. pokój nr 5).

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest: Artur Piotrowski tel (046) 814 34 57.

 

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 30.09.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-30 00:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-09-30 08:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66400
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4843464
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:06

Stopka strony