Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na opróżnianie i wywóz odpadów stałych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na opróżnianie i wywóz  odpadów stałych z pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Miasta Rawa Mazowiecka

CPV – 90121320-0 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym/

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2005 do dnia 30.11.2007 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na opróżnianie i wywóz odpadów stałych z pojemników do selektywnej zbiórki  z terenu miasta Rawa Mazowiecka  należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 18 października 2005 r. do godz. 1200  w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl.Piłsudskiego 4,  pokój nr5 )

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16) w dniu  18 października 2005 r. o godz. 1205

Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 500 zł.

Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

      Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem

      terminu składania ofert.

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 30.09.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-03 07:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-10-03 08:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66386
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4842413
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:06

Stopka strony