Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na opróżnianie koszy ulicznych typu MAK

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na opróżnianie koszy ulicznych typu MAK  z terenu Miasta Rawa Mazowiecka

      CPV – 90121320-0 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich

       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym/

         Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

         Przewiduje się dzielenie zamówień uzupełniających.

  Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2005 do dnia 30.11.2007 r.

  W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

  Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na opróżnianie koszy ulicznych typu   MAK  z terenu miasta Rawa Mazowiecka należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 18 października 2005 r. do godz. 1000 

w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl.Piłsudskiego 4,  pokój nr5 )

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16) w dniu  18 października 2005 r. o godz. 1005

   Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

   Wadium: 500 zł.

    Kryteria oceny ofert:

    Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój

nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

         Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem

         terminu składania ofert.

  • autor informacji: Duda dariusz
    data wytworzenia: 30.09.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-03 07:59
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-10-03 08:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66356
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4836728
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-03 12:20

Stopka strony