Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych
/>/>

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23        

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony  na wykonanie remontów  cząstkowych nawierzchni ulic gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka.

oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), jako: Roboty w zakresie nawierzchni ulic kod 45233252- 0

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: - od 02 listopada 2005r. do 01 listopada 2006r.

W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: 

- obcięcie ubytków do regularnych kształtów,

- przygotowanie podłoża,

- uzupełnienie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno- bitumiczną,

- zawałowanie wbudowanej masy do poziomu istniejącej nawierzchni.

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), oraz określone w pkt.8 SiWZ.

Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

         Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic    gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka”.

       należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju  Nr 5 Pl. Piłsudskiego 4 do dnia 03 listopada 2005r. do godz.  1000.  

Z      Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy zechcą  przybyć do siedziby zamawiającego, pokój Nr 16 Pl.Piłsudskiego 4  w  dniu 03 listopada 2005r. o godz.1005.                      

W     Wszystkie  oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone  wykonawcom bez otwierania.

        Wadium:  500 zł.

Kryteria oceny ofert:  Jedynym kryterium wyboru jest oferowana cena.

          Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełni wszystkie warunki tego postępowania i   zapewni najniższą cenę.

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr    16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

Duda Dariusz, Pl. Piłsudskiego 4 , pokój nr 15 , tel. (046) 814 34 57 wew.141                                              

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 15.10.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-15 21:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-10-15 22:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66321
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4833276
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-03 12:20

Stopka strony