Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na wyłapywanie, transport i przetrzymywanie zwierząt z terenu Miasta Rawa Mazowiecka

/>/>/>Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5

tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43-23o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na wyłapywanie, transport i przetrzymywanie zwierząt z terenu Miasta Rawa Mazowiecka

oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako: Usługi hodowli zwierząt kod 77500000-5.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr17, lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia:

01.01.2006 – 31.12.2006r

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16) w dniu 30 listopada 2005r. o godz. 9. 05 .
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Kryteria oceny ofert:

Przyjęto opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  przedstawiające się w następujący sposób: 

Jednorazowa cena przyjazdu, wyłapywania psów i odwozu do własnego schroniska(bez względu na ilość wyłapanych psów)

Cena usługi za przetrzymywanie 1 psa za 1 miesiąc  obejmująca również obsługę weterynaryjną.


Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na wyłapywanie, transport i przetrzymywanie zwierząt z terenu Miasta Rawa Mazowiecka” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 30 listopada 2005r. do godz. 9.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 4,  pokój nr 5.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Artur Piotrowski Pl. Piłsudskiego 4 pok. nr 17 tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 

 

 

 

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 15.11.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-11-15 08:35
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-11-15 08:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66021
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4813480
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-03 12:20

Stopka strony