Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka

                         Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka

      CPV -    90210000-2-usługi sprzątanie ulic;

       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym/

         Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

         Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

  Termin realizacji zamówienia: od 16.12.2005r. do dnia 31.12.2006 r.

  W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

   art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

   z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

   Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których

   mowa w pkt 9 siwz.

   Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na utrzymanie w czystości i porządku    

   wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie  miasta Rawa Mazowiecka      

   należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 30 listopada 2005 r. do

   godz. 1400 w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl.Piłsudskiego 4,  pokój nr 5 ).

   Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16)

   w dniu  30 listopada 2005 r. o godz. 1405

   Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

   Wadium: 1000 zł.

    Kryteria oceny ofert:

    Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój

nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

         Termin związania ofertą: 30 dni.

         Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 15.11.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-11-15 11:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-11-15 11:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66342
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4836063
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-03 12:20

Stopka strony