Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą „Posiłek dla potrzebujących

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ogłasza, iż organizuje przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO, pod nazwą „Posiłek dla potrzebujących” obejmujący wykonywanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób uprawnionych na mocy decyzji administracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

 Zamówienie obejmuje wykonanie i wydanie posiłków osobom uprawnionym na mocy decyzji administracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w ilości:

od 02.01.2006r. do 31.03.2006r. tj. przez   77 dni max. 80 posiłków dziennie,

od 01.04.2006r. do 15.10.2006r. tj. przez 162 dni max. 10 posiłków dziennie,

od 16.10.2006r. do 31.12.2006r. tj. przez   62 dni max. 80 posiłków dziennie.

 Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5

 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania i złożenia oferty oraz dokumenty, które należy załączyć do oferty określa dokumentacja przetargowa, którą zainteresowani mogą pobrać za pokwitowaniem w sekretariacie MOPS w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2006r. do 31.12.2006 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego toczyć się będzie według przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy , nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rawie Mazowieckiej  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5 .

 Termin składania ofert upływa w dniu 02 grudnia 2005r. o godz.900

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 grudnia 2005r. o godz.: 915  w pok. nr 5 w siedzibie Zamawiającego.

 Termin związania ofertą wynosi 30 dni .

 Kryterium oceny ofert stanowi - cena 100 %

 Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się pod numerem tel. 046 814-46-30.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-16 15:41
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-11-16 15:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66353
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4836717
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-03 12:20

Stopka strony