Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz zwiększenia dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do usług rehabilitacyjnych oraz poprawienia bądź utrzymania sprawności psychofizycznej u tych osób

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203,Nr 210 poz.2135, z 2005 r. Nr 155 poz.1298 )

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz zwiększenia dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do usług rehabilitacyjnych oraz poprawienia bądź utrzymania sprawności psychofizycznej u tych osób, realizowanego w formie:

1.      prowadzenia rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

2.      organizowania imprez integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 16.000,00 zł.

Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana – ostateczna kwota zostanie ustalona po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2006 rok.

1.      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

         zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej,

         prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

         dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

         posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

         przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu  na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

         Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie  od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 r.

2.    Oferty należy składać   w sekretariacie  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, w terminie do dnia 9 stycznia 2006 r. godz. 15.00 Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie.

3.      Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

4.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 stycznia 2006 r.

5.    Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia),
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników, koszty w przeliczeniu na jednego uczestnika),
 •  zakres finansowania zadania z innych źródeł  niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
 •  rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych(biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
 •  posiadanie  bazy do realizacji zadania.                                  

6.      Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:

o        w 2004 r. – 16.000,00 zł.

o        w 2005 r. – 16.000,00 zł.

7.    Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu ul. Miła 2  a także  na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl 

drukuj (Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz zwiększenia dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do usług rehabilitacyjnych oraz poprawienia bądź utrzymania sprawności psychofizycznej u tych osób)

 • autor informacji: Arkadiusz Rataj
  data wytworzenia: 08.12.2005
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2005-12-07 12:17
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-03 12:53
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2005-12-07 12:26
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2005-12-07 13:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66384
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4842406
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:06

Stopka strony