Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej/ CPV 77313000-7- Usługi utrzymania parków/.

Burmistrz Miasta Rawy Mazowieckiej

Pl. Piłsudskiego 5 tel. (46) 814 34 57, fax ( 0 46 0 814 43 23)

 

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej

/ CPV 77313000-7- Usługi utrzymania parków/.

Termin realizacji zamówienia od dnia 1.03.2005 r. do dnia 28 lutego 2006 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177/

Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 swiz.Wadium w wysokości 1.000,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta /Pl. Piłsudskiego 4/ w terminie składania ofert.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego /Pl. Piłsudskiego 4/. Wydział Gospodarki Komunalnej pokój nr 14, lub za pomocą poczty/.Termin realizacji zamówienia od 1.03.2005 r. do dnia 28 .02.2006.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „ Oferta na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 04.02.2005 r. do godz. 1000  w Sekretariacie Urzędu / Plac Piłsudskiego 5, pokój nr 2, Ip.

Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego /pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 10/ w dniu 04.02.2005 r. o godz. 10:05.

Uprawniona do kontaktów z oferentami:

Anna Idzikowska tel. (046) 814-34-57 wew. 143, pokój nr 14.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Kryteria oceny ofert.

Jedynym kryterium jest oferowana cena.

Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym przekazane zostało do BIP-u w dniu 19.01.2005 r.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 19.01.2005 r.

  • autor informacji: Idzikowska Anna
    data wytworzenia: 19.01.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-01-19 16:07
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-01-19 16:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66024
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4813505
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-03 12:20

Stopka strony