Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na modernizację i remont pawilonu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5

Tel.  (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)

Fax. (046) 814-43-23

Email: um@rawamazowiecka.pl


o g ł a s z a


Przetarg nieograniczony na:

modernizację i remont pawilonu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako: Roboty remontowe i renowacyjne kod 45453000-7.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej, Plac Piłsudskiego 4, pokój nr 12, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

30.05.2005

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 10) w dniu 5 kwietnia 2005r. o godz. 10 05 .
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Kryteria oceny ofert:

- cena – 100 %


Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na modernizację i remont pawilonu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 5 kwietnia 2005r. do godz. 10 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 5, I p. pokój nr 2).

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest: Michał Bors tel (046) 814 42 01.

Termin związania ofertą: 30 dni.

drukuj (Przetarg nieograniczony na modernizację i remont pawilonu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej)

  • autor informacji: Michał Bors
    data wytworzenia: 18.03.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-18 11:05
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-03-18 11:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66025
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4813506
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-03 12:20

Stopka strony