Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Konkurs ofert: Program Wczesnego Wykrywania Wad Postawy u dzieci

Ogłoszenie o konkursie ofert

           Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Wczesnego Wykrywania Wad Postawy u dzieci w okresie od daty podpisania umowy do  23 czerwca  2005r.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty wymienione w  art. 35 ust. 1 i  art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami), posiadające swoją siedzibę (zamieszkałe) na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi  o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia      i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka   pokój nr 7 (tel.0-46 814–37–69) , od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 1600 lub w portalu internetowym (www.bip.rawamazowiecka.pl)

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać informacje określone w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert na wybór realizatora Programu Wczesnego Wykrywania Wad Postawy u dzieci.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Program Wczesnego Wykrywania Wad Postawy u dzieci”, w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5  pokój nr 2 w terminie do 11 maja 2005 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 maja 2005 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, adres jw., pokój nr 10 o godz. 1400.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.   Oferent może także złożyć umotywowany protest do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Załączniki:

drukuj (Konkurs ofert: Program Wczesnego Wykrywania Wad Postawy u dzieci)

  • autor informacji: Teresa Sekuter
    data wytworzenia: 11.04.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-11 14:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-04-11 15:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66352
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4836716
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-03 12:20

Stopka strony