Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka,

 

 

 

Lp.

 

Nr

działki

 

Pow.

W m2.

 

Nr

K.W.

 

 

Położenie

 

Opis

Nieruchomości

 

Przeznacz.

w planie zagospodar. przestrz..

 

Cena wywoławcza netto w PLN

 

1

2

 

167

166

 

 

 

2086

475

= 2561

 

14066

14066

 

Z dostępem do ulicy Mszczonowskiej działką nr 166, położona w sąsiedztwie terenu po byłych Zakładach Mięsnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Nieruchomość zabudowana komórką do rozbiórki, z dostępnością do infrastruktury technicznej w ulicy Mszczonowskiej.

 

Tereny mieszkaniowe jako funkcja podstawowa oraz tereny użyteczności publicznej jako funkcja uzupełniająca

 

 

68.000,00

 

 

Przetargi ze skutkiem negatywnym odbyły się w dniu 2 sierpnia 2005 r. oraz 14 września 2005 r.

Rokowania odbędą się w dniu 3 listopada 2005 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 4 p. 19.

Zaliczkę w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należy wpłacić najpóźniej w dniu 28 października 2005 r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w PEKAO S.A. I/0 Skierniewice nr 90124033211111000028544623.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 28 października 2005 r. do godz. 15 00 w sekretariacie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1/ imię, nazwisko i adres lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2/ datę sporządzenia zgłoszenia;

3/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4/ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5/ kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczka wpłacona przez osobę , która wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia , pozostałym osobom zostanie niezwłocznie zwrócona.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygra rokowania, od zawarcia umowy zaliczka ulegnie przepadkowi.

            Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie naliczony podatek VAT wg stawki 22%.

Przed złożeniem zgłoszenia można zapoznać się z warunkami rokowań w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta przy  Pl. Piłsudskiego 4 /pokój 8, tel. 814- 43-05 lub 814-40-80/. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 21.09.2005 r.

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2005-06-23 15:22
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2005-10-06 14:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3985
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-06 14:08

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5539643
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 15:04

Stopka strony