Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Korekta Uchwały Nr XXI/159/2000

Uchwała Nr XLVII/423/2002

Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej

z dnia 27 wrzesńia 2002r.

w sprawie korekty Uchwały Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej

z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Rawy Mazowieckiej

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr23, poz.220, Nr62 poz.558 i 113 poz.984) Rada Miejska w Rawie Mazowieckiej uchwala co następuje.

 

§ 1

Na załącznikach Nr 44, 45, 48 i 49 do Uchwały Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr64 poz.354 z późniejszymi zmianami) skreśla się oznaczenie terenu o symbolu 2.76.PU oraz linię rozgraniczającą tereny (określone symbolem cyfrowym i symbolem funkcji zagospodarowania terenu) o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania terenu, występującą pomiędzy terenem o symbolu 2.74.PU i 2.76.PU.

 

§ 2

Załącznikami Nr 1 do 4 do niniejszej uchwały są poprawione o oczywisty błąd załączniki Nr 44, 45, 48 i 49 do uchwały o której mowa w § 1, wynikający z braku w treści planu ustaleń dla terenu o symbolu 2.76.PU oraz objęcia ustaleniami terenu o symbolu 2.74.PU nieruchomości położonych w terenie o dotychczasowym symbolu 2.76.PU.

 

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                            Wojciech Kuba

 

 

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2005-07-05 10:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4080
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-05 10:13

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5539619
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 15:04

Stopka strony