Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy

 1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe lub średnie budowlane – specjalność drogowa – mile widziane uprawnienia budowlane,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

d) doświadczenie zawodowe nie mniej niż 5 lat – drogowe,

d) nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:     
  1. samodzielność w wykonywaniu zadań,
  2. kreatywność,
  3. preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
  4. preferowane uprawnienia do wykonywania projektów (np. organizacji ruchu drogowego),
  5. znajomość przepisów prawa z zakresu dróg, zamówień publicznych, prawa budowlanego, ruchu drogowego, kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie okresowych kontroli bezpieczeństwa stanu technicznego dróg wraz z infrastrukturą drogową.

2) Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji dot. lokalizacji zjazdów, lokalizacji urządzeń w pasach drogowych (uzgodnień).

3) Przygotowywanie projektów organizacji ruchu na drogach.

4) Zatwierdzanie czasowej organizacji na drogach gminnych.

5) Przygotowywanie – opiniowanie projektów budowy i przebudowy dróg na terenie miasta, w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji ,

6) Prowadzenie ewidencji dróg według kategorii ich zarządcy.

7) Obsługa programu dot. ewidencji dróg.

 1. Wymagane dokumenty:

          a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) kopie świadectw pracy,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenia:

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 30 września 2013 roku, godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

W w/w naborze mogą uczestniczyć obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2013-09-18 14:33
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-18 14:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213362
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5151650
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony