Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1

ZARZĄDZENIE NR 46/2018

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000), art. 8 ust. 15 i art. 63 ust. 1, ust. 10 i ust. 20 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 i poz. 1000), oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kilińskiego 2.

2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Informację o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej zamieszcza się na:

1) tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rawa Mazowiecka;

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka: www.rawamazowiecka.pl .

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

drukuj (Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1)

  • autor informacji: Arkadiusz Rataj
    data wytworzenia: 2018-06-14
  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2018-06-14 16:10

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1

  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2018-06-14 16:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213565
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5158936
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 16:55

Stopka strony