Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

 

 1. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe

b)      znajomość zagadnień w zakresie finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego

c)      złożony z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów

d)      samodzielność i umiejętność organizacji pracy

 1. Wymagania dodatkowe:

a)      doświadczenie w pracy w jednostce stopnia podstawowego (gmina miejska)

b)      obsługa programów komputerowych: Microsoft Office, Exel

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Przeprowadzenie audytu w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta za 2005 rok.

 1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,

e) świadectwa pracy –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

f) dokumenty potwierdzające wykształcenie –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

g) dokument potwierdzający złożony z pozytywnym wynikiem egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 5 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 14 kwietnia 2006 roku godz. 10oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Organizowany nabór dotyczy pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.

 • autor informacji: Elżbieta Muszel
  data wytworzenia: 27.03.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-30 14:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213364
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5151655
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony