Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista w Wydziale Finansów i Analiz Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

 1. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie średnie ekonomiczne ze specjalnością rachunkowość,

b)      uprawnienia biegłego rewidenta,

c)      co najmniej 15 lat stażu pracy, w tym co najmniej 10 lat w samorządzie terytorialnym,

d)      znajomość zagadnień w zakresie finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego,

e)      samodzielność i umiejętność organizacji pracy.

 1. Wymagania dodatkowe:

                                                            a)      własna inicjatywa, kreatywność,

                                                            b)      wytrwałość i konsekwencja.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Analiza obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków w budżecie miasta.

2) Analiza danych finansowych niezbędnych do realizacji projektów finansowanych ze środków unii europejskiej.

3) Konsultant Urzędu w zakresie realizacji projektów z funduszy unijnych:

- sporządzanie i aktualizacja planów płatności,

- podejmowanie działań dla zapewnienia ciągłości finansowania Projektu zgodnie z Planem  Płatności, Harmonogramem  Rzeczowo-Finansowym i Harmonogramem Realizacji Projektu,

- zapewnienie terminowej realizacji płatności i zobowiązań zamawiającego wynikających z realizacji Projektu,

-zapewnienie warunków pracy dla kontroli zewnętrznych związanych z projektem.

4) Obsługa finansowa zamówień publicznych.

 1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,

e) świadectwa pracy –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

f) dokumenty potwierdzające wykształcenie –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

g) dokument potwierdzający uprawnienia biegłego rewidenta,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista w Wydziale Finansów i Analiz Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 23 marca 2007 roku godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Organizowany nabór dotyczy pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.

 • autor informacji: Elżbieta Muszel
  data wytworzenia: 07.03.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-07 08:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 212691
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5133277
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 10:55

Stopka strony