Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze, z zakresu gospodarki przestrzennej lub ekonomiczne,

b) odbyty staż pracy – wskazany w jednostkach lub zakładach administracji publicznej,

c) biegła obsługa komputera,

d) fachowość, sumienność, koleżeńskość, otwartość na zmiany, umiejętność współpracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

a) własna inicjatywa, kreatywność,

b) wytrwałość i konsekwencja.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania wynikające m.in. z ustawy o gospodarce nieruchomościami – regulacja prawna nieruchomości, gospodarowanie zasobami mienia komunalnego.

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,

e) świadectwa pracy –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

f) dokumenty potwierdzające wykształcenie –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 16 lipca 2007 roku godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-07-02 10:21
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-02 10:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213373
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5151735
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony