Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe geodezyjne, administracyjne, ekonomiczne, prawnicze, techniczno-geodezyjne,
b) dwuletni staż pracy - wskazany w jednostkach lub zakładach administracji publicznej,
c) biegła obsługa komputera,
d) fachowość, sumienność, otwartość na zmiany, umiejętność współpracy w zespole.
2. Wymagania dodatkowe:
a) własna inicjatywa, kreatywność,
b) dobra organizacja pracy, samodzielność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zadania wynikające m.in. z ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:
podziałów geodezyjnych nieruchomości, naliczania opłat adiacenckich, regulacji prawnych nieruchomości.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy,
c) curriculum vitae,
d) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,
e) świadectwa pracy -  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
f) dokumenty potwierdzające wykształcenie -  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: ?Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka?, w terminie do dnia 31 października 2007 roku godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)".

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-10-17 13:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-17 13:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 211556
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5109295
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 13:48

Stopka strony