Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Wymagania niezbędne:
a)      wykształcenie wyższe, preferowane: administracja, budownictwo lądowe,

b)      staż pracy - 2 lata, preferowane - zatrudnienie w administracji,

c)      biegła obsługa komputera,dobra znajomość programów biurowych, prawo jazdy kat.B

d)      bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:
a)      znajomość przepisów prawnych z zakresu dróg i Ustawy Zamówień Publicznych,

b)      własna inicatywa.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)       zarządzanie ruchem na drogach gminnych oraz powiatowych w zakresie powierzonym przez powiat,

2)       nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego,

3)       wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwej kategorii,

4)       wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

5)       współdziałanie z właściwym zarządem dróg w zakresie właściwego oznakowania ulic,

6)       planowanie zakresu rzeczowego i finansowego utrzymania oraz ochrony dróg miejskich w ramach środków określonych przez organy miasta, a także dróg powiatowych w zakresie powierzonym przez powiat,

7)       przygotowywanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym ulic, obiektów nie związanych z gospodarką drogową,

8)       prowadzenie spraw w zakresie utrzymania ulic,

9)       prowadzenie nadzoru nad zarządzaniem mieniem komunalnym w zakresie lokali i budynków mieszkalnych oraz gospodarką lokalami użytkowymi,

10)    realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmienie kodeksu cywilnego,

11)    udzielanie osobom zwalnianym w zakładu karnego pomocy w znalezieniu pracy oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania.

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,

e) świadectwa pracy -  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

f) dokumenty potwierdzające wykształcenie -  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka", w terminie do dnia 11 stycznia 2008 roku godz. 15oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)".

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-12-27 13:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-12-28 16:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213333
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150820
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony