Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) 4 lata pracy,
c) samodzielność, umiejętność współpracy z ludźmi, umiejętność pracy z zespołem,
d) bezkonfliktowość, dobra dykcja, prezencja ogólna.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość programów operacyjnych komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzonych w księgach stanu cywilnego.
2) Przyjmowanie oświadczeń: o wstąpieniu w związek małżeński, od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o uznaniu dziecka, o zmienie imienia dziecka, o pochodzeniu dziecka, o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa.
3) Sporządzanie protokołów – zgłoszenia urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa poza lokalem USC,
4) Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
5) Przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron.
6) Wpisywanie w formie wzmianek marginesowych i przypisków informacji o zmianach w stanie cywilnym osób.
7) Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu:
a) wpisywania aktów zagranicznych do polskich ksiąg stanu cywilnego,
b) prostowania, uzupełniania, odtworzenia treści, ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
c) skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
d) zmiany imion i nazwisk,
e) ustalenia pisowni imion i nazwisk.
8) Wydawanie zaświadczeń w sprawach:
a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
b) o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
c) o niefigurowaniu aktu w księdze, o braku księgi stanu cywilnego oraz o treści wpisów w akcie lub o ich braku,
d) innych zaświadczeń.
9) Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, prowadzenie do nich skorowidzów.
10) Przekazywanie ksiąg 100-letnich wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do Archiwum Państwowego.
11) Organizowanie uroczystości jubileuszowych (100 rocznica urodzin, 50-lecie pożycia małżeńskiego).

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy,
c) curriculum vitae,
d) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,
e) świadectwa pracy –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
f) dokumenty potwierdzające wykształcenie –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej”, w terminie do dnia 23 kwietnia 2008 roku godz. 15oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Z pracownikiem wybranym na w/w stanowisko zostanie zawarta umowa na okres próbny. W razie uzyskania na jej zakończenie pozytywnej oceny zatrudnienie na tym samym stanowisku zostanie kontynuowane na podstawie kolejnej umowy o pracę.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-04-08 10:21
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-04-08 10:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213344
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150865
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony