Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

                            OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Samodzielny Referent w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

 1. Wymagania niezbędne:

a)  wykształcenie wyższe administracyjne,

b) co najmniej 2 letni okres zatrudnienia w jednostkach samorządowych na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie wyższe budowlane lub podjęta nauka w tym       

kierunku,

         b) znajomość regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych,

         c) biegła znajomość obsługi komputera, znajomość programów

         kosztorysujących,

      d) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.                  

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji postępowań o zamówienie publiczne,    

2)Bieżąca kontrola zgodności prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją techniczną, kosztorysami i harmonogramami,                                                                           

3)Monitorowanie, analiza i opiniowanie dokumentów programowych, związanych z pozyskiwaniem funduszy pomocowych zewnętrznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) kopie świadectw pracy,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenia:

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Samodzielny referent w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 29 stycznia 2009 roku godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z pracownikiem wybranym na w/w stanowisko zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

W w/w naborze mogą uczestniczyć obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2009-01-19 08:48
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-19 10:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213376
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5151748
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony