Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: księgowa/y 

Wymiar czasu pracy : pełny etat

Początek zatrudnienia : 01.01.2010 r

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełniane umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ze specjalnością rachunkowość,
 • co najmniej półroczny staż pracy w księgowości,
 • biegła znajomość komputera (pakiet MS OFFICE),
 • komunikatywność, dokładność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie doświadczenia zawodowego w urzędach administracji samorządowej,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 • doświadczenie na stanowisku księgowej
 • znajomość zagadnień kadrowo-płacowych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Sporządzanie list płac.
 • Prowadzenie spraw ZUS.
 • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu PFRON, GUS, ZFŚS i BHP.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników Ośrodka oraz dokumentacji kadrowej.
 • Sporządzanie zaświadczeń.
 • Ewidencjonowanie operacji finansowych wg kont i klasyfikacji budżetowej. 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • inne dokumenty istotne dla stanowiska, na które przeprowadzany jest nabór.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5, pokój nr 5 w godz. 8.00-16.00 lub listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko:  KSIĘGOWA/Y”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2009 roku do godz. 15oo. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem jw. Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią warunki formalne zostanie przeprowadzona rozmowa.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Maz.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz numerem telefonu kontaktowego), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.

 • data wytworzenia: 20-11-2009
 • opublikował: Agnieszka Zimecka MOPS
  data publikacji: 2009-11-20 13:11
 • zmodyfikował: Agnieszka Zimecka MOPS
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-02 12:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 211554
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5109283
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 13:48

Stopka strony