Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent w Wydziale Finansów i Analiz Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

f) wykształcenie średnie ekonomiczne,

g) posiadanie doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji samorządowej, co najmniej 2 letni staż.

 2.Wymagania dodatkowe:

a)      biegła znajomość komputera oraz programów związanych z księgowością,

b)      umiejętność pracy w zespole,

c)      odpowiedzialność,

d)      samodzielność, dobra organizacja pracy,

e)      dyspozycyjność,

f)      znajomość przepisów z zakresu rachunkowości.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz przygotowywanie   ich do wypłaty,

2)      sporządzanie przelewów,

3)      prowadzenie bieżącej kontroli wpływających rachunków z poszczególnych wydziałów,

4)      współpraca przy sporządzaniu sprawozdań oraz opracowywaniu budżetu.

 4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) kopie świadectw pracy,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenia:

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Finansów i Analiz Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 21 stycznia 2011 roku, godz. 15oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

W w/w naborze mogą uczestniczyć obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

 Rawa Mazowiecka, 2011-01-11

 

 

  • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
    data publikacji: 2011-01-11 09:12
  • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
    ostatnia modyfikacja: 2011-01-11 09:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213331
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150810
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony