Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 1.Wymagania niezbędne:

 

a)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

b)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

c)       nieposzlakowana opinia,

d)      wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury lub administracyjne,

e)      preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,

f)        umiejętność myślenia koncepcyjnego,

g)      umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi na piśmie,

h)      znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a) biegła znajomość komputera,

b) samodzielność, dobra organizacja pracy,

         c) umiejętność pracy w zespole,

         d) odpowiedzialność, własna inicjatywa.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Koordynacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, regulacja stanu prawnego nieruchomości, obrót nieruchomościami, w tym:

- przygotowywanie projektów aktów prawnych,

- realizacja zadań we współpracy z innymi pracownikami,

- opracowywanie wstępnych analiz w zakresie swojego stanowiska pracy.

 4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) kopie świadectw pracy,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenia:

 - o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

 - o stanie zdrowia.

 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 2 lutego 2011 roku, godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

W w/w naborze mogą uczestniczyć obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

 Rawa Mazowiecka, 2011-01-21

 

 


  • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
    data publikacji: 2011-01-21 12:24
  • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
    ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 12:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213384
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5151818
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony