Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

 

1. Wymagania niezbędne:

a)       obywatelstwo polskie,

b)       wykształcenie wyższe, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

c)       doświadczenie – 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

d)       umiejętność kierowania zespołem ludzkim,

e)       umiejętność wysłuchania klienta,

f)        umiejętność współpracy z różnymi organizacjami i zakładami pracy,

g)       umiejętność podejmowania decyzji,

h)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

i)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

j)         nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:     

a)       otwartość,

b)       komunikatywność,

c)       dyspozycyjność.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Przygotowywanie projektu planu finansowego jednostki.

2)     Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3)  Organizowanie administracyjno finansowe i gospodarcze obsługi jednostki i nadzór nad jej wykonaniem.

4) Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających ze statutu i regulaminu organizacyjnego Ośrodka.

5)      Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników jednostki.

6)  Współpraca z wolontariuszami, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę.

7)      Zapewnienie optymalnego wykorzystania obiektów użytkowanych przez Ośrodek.

8)   Przygotowanie projektów programów i innych informacji na potrzeby Organów Miasta Rawa Mazowiecka.

9)      Współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta i innych jednostek.

10) Zapewnienie właściwego przestrzegania przepisów prawnych dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11)   Monitorowanie świadczenia usług.

12)   Zapewnienie utrzymania wysokiej jakości usług.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) kopie świadectw pracy,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenia:

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej”, w terminie do dnia 8 marca 2013 roku, godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.


 

 

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracy)

 • autor informacji: Elżbieta Muszel
  data wytworzenia: 2013.02.22
 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2013-02-25 15:21
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 15:39
 • opublikował: Agnieszka Zimecka MOPS
  data publikacji: 2012-04-26 12:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213382
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5151785
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony