Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

 1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu ochrony środowiska,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

f) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

g) dobra znajomość komputera.

 2. Wymagania dodatkowe:     

a)       samodzielność w wykonywaniu zadań,

b)       kreatywność,

c)       preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,

d)       znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, odpadów, prawa wodnego, kodeksu postępowania administracyjnego, zamówień publicznych.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      przygotowywanie decyzji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

2)      przygotowywanie decyzji w sprawie stosunków wodnych,

3)      przygotowywanie dokumentacji przetargowej,

4)      przygotowywanie projektów uchwał,

5)      zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami,

6)      dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta,

7)      archiwizowanie dokumentów z zakresu swojego zakresu.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) kopie świadectw pracy,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenia:

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 8 marca 2013 roku, godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

W w/w naborze mogą uczestniczyć obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.

 

 

 

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracy)

 • autor informacji: Elżbieta Muszel
  data wytworzenia: 2013.02.22
 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2013-02-25 15:30
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 15:40
 • opublikował: Agnieszka Zimecka MOPS
  data publikacji: 2012-04-26 12:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213311
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150726
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony