Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy

 1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

f) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

g) dobra obsługa komputera,

   h) obywatelstwo polskie.

 1. Wymagania dodatkowe:     

a)       Umiejętność korzystania z przepisów prawa,

b)       Samodzielność, kreatywność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań,

c)       Umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi na piśmie,

          d)       Prawo jazdy kat. B.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Obsługa programu komputerowego w zakresie ewidencji odpadów,

2)  Monitorowanie i analiza złożonych dokumentów (deklaracji, oświadczeń, wpisu do działalności regulowanej),

3)      Przygotowywanie sprawozdań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,

4)  Przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne,

5)      Przygotowywanie projektów uchwał,

6)      Archiwizowanie dokumentów z zakresu zadań powierzonych do wykonania.

 1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) kopie świadectw pracy,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenia:

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 21 czerwca 2013 roku, godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2013-06-11 08:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-11 08:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 212689
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5133259
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 10:55

Stopka strony