Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl.
Piłsudskiego 5

Tel.  (046) 814-37-31, 814-34-57

Fax. (046) 814-43-23

Email: um@rawamazowiecka.pl


o g ł a s z a


Przetarg nieograniczony na:

Konserwację oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej  oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego kod 50232100-1

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej , Plac Piłsudskiego 4, pokój nr 17, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2006

Wadium w wysokości  500 zł.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 17) w dniu  31 stycznia   2006r. o godz. 10 10 .
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.


Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na  konserwację oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia  31 stycznia 2006r. do godz. 10 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 4 I p. pokój nr 5).

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest: Artur Piotrowski tel (046) 814 34 57.

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 13.01.2006
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-13 15:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-01-13 15:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68905
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5331763
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 12:56

Stopka strony