Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej

CPV  - 77313000-7 – usługi utrzymania parków

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2006r. do dnia 31.12.2006 r. 

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej”należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 22 marca 2006r. do godz. 10:00  w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl. Piłsudskiego 4,  pokój nr 5 )

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16) w dniu  22 marca 2006r. o godz. 10:10 .

Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 500 zł.

Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Informację przygotowała: Podsiadła Kamila

 

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 03.03.2006
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-03 15:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-03 15:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68816
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5326791
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony