Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 4

tel. (046) 814 47 11,

fax(046) 814 48 26,(046) 814 26 28

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg:

1)  Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Mszczonowskiej na trzech odcinkach:

   a) okolice wjazdu do byłych Zakładów Mięsnych, na pow.         845,0 m2

   b) okolice skrzyżowania z trasa kolejki wąskotorowej,na pow. 1.173,0 m2

   c) okolice skrzyżowania z ul. Białą,  na pow.                          480,0 m2/>

                                                                        RAZEM: 2.500,0 m2/>

2)  Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Niepodległości od ul. Tadeusza  Kościuszki do ul. Zygmunta Zwolińskiego, na pow.                 1.830,0 m2/>

3)  Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Przemysłowej między dwoma nakładkami wykonanymi w 2004r., na pow.                           396,9 m2/>   

CPV – 45233252- 0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 15.05.2006 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na remont nawierzchni dróg” należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 24 marca 2006 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 4,  pokój nr5 )

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 12) w dniu  24 marca 2005 r. o godz. 10:10

Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 1.000 zł.

Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełni wszystkie warunki tego postępowania, zaoferuje najniższą cenę i udzieli 36 miesięcznej gwarancji.

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16, tel. (046) 8143457 w. 140.

Duda Dariusz,    Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 15, tel.(046) 8143457 w. 141

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rawa Mazowiecka, dn. 08.03.2006r.

 

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 08.03.2006
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-08 12:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-08 12:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68825
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5326832
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony