Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 837 z późn. zm.) i uchwały Nr XXXIII/310/05 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 8 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2006

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2006r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.

I. Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania 12.000 zł.

II. Ogólne warunki w/wym. zadania:

1.   W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej,
 • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 • dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 • przedstawiają poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu, wraz z wymaganymi załącznikami.

2.  Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od 1 sierpnia 2006 r. do 31 sierpnia 2006r.

3.    Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w terminie do dnia 28 lipca 2006r. (piątek) do godz. 15.00. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie.

4.   Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

5.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2006 r.

6.   Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia),
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników),
 • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta (w tym wielkość środków własnych),
 • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
 • posiadanie bazy do realizacji zadania.

III. Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularz ofert są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, ul. Miła 2 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

drukuj ()

 • autor informacji: Zbigniew Urbański
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2006-06-26 09:11
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2006-06-26 09:23
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-05 14:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67904
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5271555
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony