Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych drewnianych dla Urzędu Miasta

Burmistrz Miasta Rawa Mazowieckapl. Piłsudskiego 5

tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 48 24


o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych drewnianych  dla Urzędu Miasta
w Rawie Mazowieckiej

oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

- Stoły drewniane kod 36121210 - 0;

- Szafki drewniane kod 36121220 - 3

- Biurka drewniane kod 36121230 – 6

- Szafy na akta   kod 36121251 – 9

- Meble komputerowe kod 36121400 – 9

- Meble recepcyjne kod 36146000 – 6

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Adres strony internetowej www.rawamazowiecka.pl  Na wymienionej stronie  w  BIP będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 Przedmiotem zamówienia są meble drewniane w następującej ilości:

Stoły drewniane – 3,

                                   Szafki drewniane – 9,

                                   Biurka drewniane - 5

                                   Szafy na akta   - 13

                                   Meble komputerowe - 17

                                   Meble recepcyjne - 1

Termin realizacji zamówienia:     25 września 2006 roku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Spełnia / nie spełnia

Wadium nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert:

- cena – 90%

-  gwarancja – 10%

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na wykonanie mebli  dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej”  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 10.08.2006r. do godziny 10.00  w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 5.)

Termin związania ofertą: 30 dni.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4 pokój nr 21) w dniu 10.08.2006r. o godzinie 10.05

Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Projekt umowy zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Jolanta Makowska   Pl. Piłsudskiego 4 - pokój nr 21 tel. 046  814 4711       

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-07-31 16:07
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-07-31 16:09
Specyfikacja i załącznik nr 1 do pobrania
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-07-31 16:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68840
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5328109
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony