Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na rekonstrukcję zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej – etap III

Urząd Miasta

ul. Pl. Piłsudskiego 5

Tel. (046) 814 – 47 – 11, 814 – 34 - 57,

Fax. ( 0 46) 814 26 – 28

e-mail: srodowisko@rawamazowiecka.pl


o g ł a s z a


Przetarg nieograniczony na rekonstrukcję  zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej – etap III

oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: Roboty w zakresie  kształtowania parków 45112711-2.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 14 Plac Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl .

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:   31.10.2006r

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4 pok. nr 16) w dniu 14 października 2006r. o godz. 10 05. Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 500,00 zł

Kryteria oceny ofert:

- cena – 95%

- gwarancja – 5%


Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na rekonstrukcję zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej – etap III” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 14 października 2006r. do godz. 10 : 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta  w Rawie Mazowieckiej Pl. Piłsudskiego 4 pok. nr 5 .

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:

Artur Piotrowski     tel. (046) 814 34 57.

Anna Idzikowska    tel. (046) 814 34 57

Termin związania ofertą: 15 dni.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym przekazane zostało Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dn. 03 sierpień 2006r. 

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 03.08.2006
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-03 14:22
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-08-03 14:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68843
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5328128
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony