Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5

Tel.  (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)

Fax. (046) 814-43-23

Email: wgk@rawamazowiecka.pl


o g ł a s z a


Przetarg nieograniczony na:

Dostawę materiałów drogowych oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:materiały chodnikowe kod 28813100-5 (kostka betonowa, krawężnik uliczny betonowy, obrzeże trawnikowe)

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można równie odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4, pokój nr 15, lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.rawamazowiecka.pl

 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia:

31 pażdziernika 2006r.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 8 siwz.

Wadium nie pobiera się.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 15) w dniu 14 sierpnia 2006r. o godz. 11: 05              .
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

 

Kryteria oceny ofert:

- cena – 100 %


Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Dostawa materiałów drogowych” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 14 sierpnia 2006r. do godz. 11 : 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl. Piłsudskiego 4. pokój nr 5).

 

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Artur Piotrowski tel (046) 814 34 57.

 

Termin związania ofertą: 15 dni.

 

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zamieszczone zostało na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03 sierpnia 2006r.

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 03.08.2006
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-03 14:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-08-03 15:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67907
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5271581
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony